diensten: loopbaankoersonderzoek | coaching | outplacement | reïntegratie

reïntegratie

Eerste of tweede spoor reïntegratie vanuit ziekte of ongeschiktheid voor het huidige werk. INTEGRA heeft jarenlange ervaring met begeleidingstrajecten vanuit WAO en WIA. Tevens reïntegratie vanuit andere uitkeringen naar werk. Training op sollicitatie- en presentatievaardigheden is hiervan onderdeel.