publicaties: artikelen | publicaties vakliteratuur

Publicaties

In 2007 hebben wij een artikel geschreven over de kansen die er zijn om burn-out te voorkomen. Het beschrijft factoren die risico meebrengen voor ontstaan van burn-out – factoren zowel in de persoon als in de organisatie. Op basis daarvan formuleerden wij aanbevelingen voor leidinggevenden en P&O′ers, omdat onze stelling tweeledig is: 1. Wees er op tijd bij en 2. Leidinggevenden kunnen meer beïnvloeden dan zij vaak denken. Overigens blijft de verantwoordelijkheid van de medewerker belangrijk; ook hij kan tijdig ingrijpen. Al heeft hij vaak een ander nodig om tot actie over te gaan.

Het artikel is gepubliceerd op een aantal plaatsen in de vakliteratuur voor de HR sector. De synopsis van het artikel is hier te downloaden. Download gratis Adobe® Reader®, wanneer u geen mogelijkheid heeft PDF files te open.

Het volledige artikel in PDF formaat kunt u per e-mail opvragen.