diensten: loopbaankoersonderzoek | coaching | outplacement | reïntegratie

Diensten

Cliënten worden om verschillende redenen naar ons verwezen of vinden zelf de weg naar ons. Een belangrijk deel wil assistentie bij het maken van een nieuwe start in de carrière. Ook is er een groep die door de omstandigheden gedwongen worden de bakens te verzetten, bijvoorbeeld door ziekte of doordat men ontslagen wordt. Op de volgende pagina′s vindt u het aanbod van INTEGRA.

Over tarieven worden per opdracht afspraken gemaakt.