diensten: loopbaankoersonderzoek | coaching | outplacement | reïntegratie

Coaching

Voor mensen die:

  • de meeste aspecten van een functie beheersen, maar met name op communicatie- en attitudevlak nog leerdoelen hebben
  • In een conflictsituatie verkeren of dreigen te geraken

Individuele loopbaancoaching bestaat uit gesprekken van anderhalf uur waarin het functioneren van de persoon centraal staat, in relatie tot zijn of haar werk en collega′s. Aan de hand van thema′s die de persoon zelf aandraagt wordt er in een aantal sessies naar verandering gewerkt. Na een aantal sessies vindt een evaluatie plaats.


Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • wat gaat er goed en wat gaat minder goed in mijn werk?
  • waar loop ik tegenaan?
  • wat vind ik belangrijk in mijn werk?
  • welke situaties frustreren mij?
  • wat is mijn houding ten opzichte van mijn werk?
  • hoe kan ik samenwerken met collega's?

Ook bij dit traject kan een loopbaankoersonderzoek ingezet worden om een helder beeld te krijgen van waar de frictie zit.