werk & gezondheid: fit zijn & blijven | balans | druk werk | de lessen van | ter voorkoming | haal kracht uit

Coaching ter voorkoming van afglijden naar Burn-out

Stress of werkdruk is niet alleen een te grote mate van werkvolume, maar kent vele verschijningsvormen. Werkdruk kan ontstaan door moeilijke of agressieve klanten, door een grote administratieve last, door slechte communicatie, door een attitudeaspect als een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel. Stress kan ontstaan doordat persoonlijke waarden onder druk komen te staan. Zo zijn er nog veel meer oorzaken.

Een discussie over stress en werkdruk kan niet gevoerd worden zonder zich de vraag te stellen: wat is werkdruk voor mij en wanneer ervaar ik die? Of als team: waardoor ontstaat bij ons werkdruk? Gevoelens van stress en werkdruk zijn altijd waarheid voor de persoon. Het is persoonlijk gevoelde stress. Pas na definitie en erkenning van de werkdruk, kan er gesproken worden over maatregelen.

Stress leren hanteren bevindt zich vaak op de hogere niveaus van Bateson (de niveaus van verandering), namelijk Waarden, Persoonlijkheid en Missie. Maakt het dat lastig? Nee, niet persé. Want we hebben een uitstekende signaleringsmachine: ons lichaam geeft wel signalen op het moment dat onze grenzen geraakt of overschreden worden. Alleen geven we te weinig aandacht aan deze signalen.

Dit herkennen en erkennen van signalen is een belangrijk onderdeel van mijn trajecten. Daarnaast gaat het om herkenning van een aantal factoren. Enerzijds de persoonlijke eigenschappen die gevoelig maken voor stress, zoals perfectionisme en verantwoordelijkheidsgevoel. Anderzijds en aantal factoren in de organisatie die versterkend werken, zoals gebrekkige communicatie, grote bureaucratische last, niet naleven van waarden die de organisatie zich gesteld heeft.

Vervolgens gaan we ontdekken en formuleren wat de eigen waarden werkelijk zijn (wat vind ik c.q. vinden wij belangrijk), wanneer de persoon c.q. het team volledig krachtig en energiek is, en wellicht een nieuwe missie.

Wij bieden onze producten aan in de vorm van individuele trajecten, en tevens als groepstraining.

Een discussie over stress en werkdruk kan niet gevoerd worden zonder zich de vraag te stellen: wat is werkdruk voor mij en wanneer ervaar ik die? Of als team: waardoor ontstaat bij ons werkdruk? Gevoelens van stress en werkdruk zijn altijd waarheid voor de persoon. Het is persoonlijk gevoelde stress. Pas na definitie en erkenning van de werkdruk, kan er gesproken worden over maatregelen.


Resultaat:
Preventie van burn-out, herstel van de energiebalans, heldere kijk op de zaken, assertiviteit.


Voor wie:
Medewerkers die al langere tijd op hun tenen lopen en geen uitweg kunnen kiezen uit ingesleten gedragspatronen.


Duur:
Gesprekkenserie op maat, meestal 8 à 12 gesprekken.