diensten: loopbaankoersonderzoek | coaching | outplacement | reïntegratie

De structuur van het koersonderzoek

Het gesprek Het gespreksdoel De opdracht

Oriënterend gesprek

Afstemming vraag en aanbod

Indien wordt gestart: CV meebrengen

Intake gesprek

Inventarisatie van de loopbaan tot nu toe

Biografische opdrachten

Biografiegesprek

Persoonlijkheidsanalyse en inventarisatie van kwaliteiten en valkuilen

Werkmateriaal en schrijfopdrachten

Eerste koersgesprek (zingeving)

Actualisering persoonlijk profiel en koersverkenning

Maatwerkopdrachten met betreking tot de koers

Tweede koersgesprek (vitaliteit)

Vaststelling van het meest vitaliserende loopbaan-perspectief

Opdrachten in verband met concretisering van dit perspectief

Ropportbespreking

Afstemming over de rapportage en terugrapportage aan de opdrachtgever

 

Afhankelijk van de uitkomsten van het koersonderzoek kan, in overleg met de cliënt en opdrachtgever, één van de volgende programma's gekozen worden: