diensten: loopbaankoersonderzoek | coaching | outplacement | reïntegratie

Heroriëntatie met het koersonderzoek

Module 1: Verbreding van het gezichtsveld
Deze stap is soms nodig voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderdelen:

 • Het denken over en de houding ten opzichte van werk – wat is werk voor jou?
 • Mogelijkheden en beperkingen, balans tussen werk en privé
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Hoe denk je over leidinggevenden, bazen en werkgevers
 • Plannen maken en keuzes maken
 • Scenario’s uitzetten - wat als ik in een uitkering blijf –
 • Wat als ik werk aanvaard
 • Waar geloof ik in, wat betekent dit voor werk
 • Wanneer voel ik me nuttig
 • Zelfbeeld versterken en zich presenteren aan anderen
 • Creativiteit ontwikkelen – buiten kaders denken en handelen
 • Weerstanden
 • Opstellen van een plan van aanpak

Module 2. Heroriëntatie op de arbeidsmarkt
Voor mensen die ander werk (moeten) zoeken maar geen idee hebben wat.

Onderdelen:

 • Wat heb ik de wereld te bieden, wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?
 • Wat vind ik belangrijk bij werk?
 • Welk doel kan ik verwezenlijken door mijn werk?
 • Waar zou ik het liefste willen werken, onder welke omstandigheden, in welke branches, in welke regio, met welke soort mensen?
 • Waar vind ik dit soort werk?
 • Wat kom ik tekort aan kennis of kunde en waar haal ik die vandaan?

Beide modules kunnen achter elkaar geschakeld worden, maar ook apart ingezet.