werk & gezondheid: fit zijn & blijven | balans | druk werk | de lessen van | ter voorkoming | haal kracht uit

Fit zijn & fit blijven

Echte en optimale communicatie vindt plaats wanneer gesprekspartners trouw zijn aan hun eigen drijfveren en wensen, zich verdiepen in de ander en zich bewust zijn van verschillen en tekortkomingen. In echte communicatie is sprake van een "klik". Wanneer de "klik" er niet is, wordt er aandacht en actie van u verwacht!

Bovenstaande blijkt erg lastig te zijn: vanuit eigenwaarde en volle bewustzijn communiceren met anderen. In een omgeving die steeds drukker wordt en waarin we met steeds meer cultuurverschillen te maken hebben, komen we elke keer weer voor de vragen te staan: "Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk?" Dit helder communiceren is een grote uitdaging en gaat vaak fout. Denk maar aan dubbele agenda′s, zich kleiner of juist groter maken dan de gesprekspartner, groepstaal spreken die een ander niet begrijpt.

Op deze vooronderstellingen is onze Workshop Communicatie gebaseerd. Deze gaat deels over "hoe" communiceren en deels over "wat" communiceren.


Resultaat:
Krachtig en communicatief zijn en blijven, conflicten en misverstanden onmiddellijk uit de weg helpen, snelle en gefundeerde beslissingen nemen. Communiceren vanuit eigenheid en gelijkwaardigheid, met oog voor verschillen en overeenkomsten.


Voor wie:
Voor gezonde medewerkers die gezond willen blijven onder steeds en sterk veranderende omstandigheden.


Duur
Twee dagdelen.